Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationshuset i Korsberga 1997.

Korsberga stationshus år 1997.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson