Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Godsmagasinet  i Dala 1950-talet.

Godsmagasinet i Dala på 1950-talet.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson