Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Godsmagasinet i Dala 1997-98.

Godsmagasinet i Dala på 1990-talet.

Foto : Stig Andersson Vintern 1997-98  

 Åter  till: Bev_byggnader

Copyright © 2018 Stig Andersson