Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Korsberga tegelbruk och lokstallet.

Korsberga tegelbruk år 2004. Till vänster ses byggnaden som användes som lokstall för industriloken.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson