Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Kiosken vid Dala.

Den sexkantiga byggnaden var ursprungligen placerad vid Dala station. Där fungerade den i många år som kiosk för att därefter byggas om till väntkur och flyttas till Bredegårdens hållplats. Efter banans nedläggning flyttades kiosken till Dalaskogen där den tjänstgjode som jaktstuga. Därefter fanns den en tid vid Dala station. Nu finns den, delvis ombyggd, som lusthus i trädgården vid Dimboholm.

Foto : Stig Andersson 2002  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson