Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 11.

I Skara som S2p 3089 efter SJ:s övertagande.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson