Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 10.

Lok nr 10 uppställt framför godsmagasinet i Hjo. Året är 1914 och loket är helt nytt. Personerna är: Lokförare J Pihlgren, Oskar Walter, Lönnholm, O Stenberg, Lönnholm, Liberg och Axel Lindqvist.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson