Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 6 Gösta Posse.

Lok nr 6. På loket: Gustav Bork, Oskar Grunditz, Oskar Pettersson

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson