Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 5/2 Guldkroken.

Lok nr 5/2 Guldkroken framför HSJ:s smedja i Hjo. Vid loket ses: Reparatör Oskar Löfgren, smed F.O. Johansson, lokförare Johansson, hantlangare Bernt Lindquist, lokförare Oskar Grunditz, okänd, lokförman P.G. Bork, hamnvakt Stenberg, snickare J.A. Pettersson, snickare Johan Andersson, målare Landén.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson