Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 4 F.U. Von Essen.

Lok nr 4 som byggnadslok under byggandet av SAJ ca 1903.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson