Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 1.

Nr1 Carl IX är det nedre loket. Här som Hellekis 1, under arbete vid bygget av KiLJ på sträckan Hällekis-Forshem. På viadukten står KiLJ 1 Råbäck.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson