Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Postiljonkupe från HSJ.

Postiljonkupé från HSJ. Vagnen byggdes år 1873 som manskapsvagn för rallarna vid järnvägsbygget mellan Svensbro och Tidaholm. När järnvägen var klar, år 1876, byggdes vagnen om till postiljonkupé och trafikerade då sträckan Hjo - Stenstorp. I samband med övergången till rälsbussar på 1940-talet togs den ur trafik och ställdes upp som reservvagn i Hjo. Kupén finns i dag utställd på Postmuseum i Stockholm.

Foto : Sven Tideman  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson