Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Spårområdet i Hjo 1920-talet.

Stations och spårområdet i Hjo på 1920-talet. Stationshuset ses till vänster om mitten. Däröver bangården med godsmagasinet. I mitten ses Hotell Bellevue och spåret som gick ned till hamnen. Spåret som gick ned mot nuvarande parkeringsplatsen i hamnen syns också. På det spåret och på hamnspåret står ett antal vagnar uppställda.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson