Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hamnen i Hjo med HSJ 9.

Hamnbryggan i Hjo med HSJ 9. Till höger ligger ångfartyget Trafik.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson