Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Vretens såg 1997.

Vretens ångsåg. Byggd på 1880-talet och upprustad 1982-1983.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Hjo_hamn

Copyright © 2018 Stig Andersson