Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Gamla banvallen 2001.

Den gamla banvallen syns än där den följer vägen fram till Vretens egendom.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Vreten_industri

Copyright © 2018 Stig Andersson