Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationshuset i Tidaholm 1998.

"Nya" järnvägsstationen i Tidaholm, byggd på 1920-talet, används nu som taxistation och turistbyrå. Tidigare var byggnaden gemensam station för HSJ och TJ. HSJ:s första stationsbyggnad, som nu är riven, låg ett hundratal meter västerut.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bev_byggnader

Copyright © 2018 Stig Andersson