Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok 5/2 på järnvägsbron i Blikstorp.

Lok nr 5/2 Guldkroken passerar järnvägsbron över Tidan vid Blikstorp.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson