Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Platsen för hållplatsen Bredegården.

Platsen för Bredegårdens hållplats.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson