Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Järnvägsbron i Blikstorp 1967.

Bron över Tidan i Blikstorp 1967. Till höger i bakgrunden skymtar stationshuset. I bildens mitt syns Svenska Lyxmöbelfabriken. Byggnaden är nu borta.

Foto : Claes Swendsén  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson