Hjo Stenstorps Järnväg

Vamman    


Bild:Bron över Vamman.

Bron över Vamman 2008.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Broar

Copyright © 2018 Stig Andersson