Hjo Stenstorps Järnväg

Trollebobäcken    


Bild:Bron över Trollebobäcken.

Bron över Trollebobäcken. Januari 2005.

Foto : Martin Eng  

 Åter  till: Broar

Copyright © 2018 Stig Andersson