Hjo Stenstorps Järnväg

Tidaholms lokstall    


Bild:Lokstallet i Tidaholm 2004.

Lokstallet i Tidaholm strax före rivningen 2004.

Foto : Stig Andersson  


 Lokstallet i Tidaholm 2004.

 Interiör lokstallet i Tidaholm 2004.
 Resterna av lokstallet i Tidaholm.  

Visa alla 3 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Lokstall

Copyright © 2018 Stig Andersson