Hjo Stenstorps Järnväg

Svensbro vaktstuga    


Bild:Platsen 1998.

Platsen för Svensbro banvaktstuga och hållplats 1998.

Foto : Stig Andersson  


 Hållplatsen Svensbro vaktstuga.

 Platsen 1998.


Visa båda bilderna på samma sida  

 Åter  till: Platser

Copyright © 2018 Stig Andersson