Hjo Stenstorps Järnväg

Svartabäcken    


Bild:Svartabäcken.

Bron över Svartabäcken i februari 2005.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Broar

Copyright © 2018 Stig Andersson