Hjo Stenstorps Järnväg

Stenstorpsån    


Bild:Bron över Stenstorpsån.

Bron över Stenstorpsån (Pösan) 2005.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Broar

Copyright © 2018 Stig Andersson