Hjo Stenstorps Järnväg

Stenstorp    


Bild:Stationsområdet i Stenstorp 1930-talet.

Stationsområdet i Stenstorp på 1930-talet. HSJ kommer in från bildens övre högra hörn och går in mot godsmagasinet. Den östra (högra) delen av bangården var den smalspåriga delen. Nedanför godsmagasinet syns gångbron över spåren. Nere till vänster ligger lokstallet.

Foto : Gammalt vykort  


 Stationen i Stenstorp omkring 1900.  Hotellet och stationshuset c.a 1905.
 Stationshuset i Stenstorp (normalspår).  Stationsområdet i Stenstorp.
 Bangården i Stenstorp på 1920-talet.  Stationshuset i Stenstorp (normalspår).
 Harry Brissman och Johan Adolf Ahlèn i Stenstorp

 Stationsområdet i Stenstorp 1930-talet.

 Stationsområdet i Stenstorp år 1955.  HSJ:s överliggningsrum.

Visa alla 10 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Stenstorp

Copyright © 2018 Stig Andersson