Hjo Stenstorps Järnväg

Orleka    


Bild:Hållplatsen vid Orleka.

Resande (?) uppställda på spåret vid Orleka hållplats. Den lilla väntkuren syns till vänster.

Foto : Jan-Olof Larssons samlingar  


 Hållplatsen vid Orleka.

 Hållplatsskylten vid Orleka.
 Platsen för hållplatsen vid Orleka 1997.  

Visa alla 3 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Platser

Copyright © 2018 Stig Andersson