Hjo Stenstorps Järnväg

Orleka    


Bild:Hållplatsen vid Orleka.

Resande (?) uppställda på spåret vid Orleka hållplats. Den lilla väntkuren syns till vänster.

Foto : Jan-Olof Larssons samlingar  

Bild:Hållplatsskylten vid Orleka.

Hållplatsskylten vid Orleka.

Foto : Okänd  

Bild:Platsen för hållplatsen vid Orleka 1997.

Platsen för Orleka hållplats 1997.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson