Hjo Stenstorps Järnväg

Lok 3/2 (5/1)    


Bild:Lok HSJ nr 3/2 (5/1).

Loket fick först nummer 5 men numret byttes senare till 3 när den ursprungliga 3:an avyttrades. Benämndes först Nyhammar men namnändrades till Tidaholm 1892. Här är den ursprungliga numreringen kvar. Bilden är tagen framför stationshuset i Hjo ca 1880.

Foto : Okänd  

Bild:Lok HSJ nr 3/2 (5/1).

Lok nr 3/2

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson