Hjo Stenstorps Järnväg

Korsberga    


Bild:Stationen i Korsberga 1910.

Korsberga station med stationspersonal. Året är ca 1910. Längst bort, till höger om spåret, skymtar en skivsignal. Dvs en föregångare till semaforen. Till vänster syns en del av järnvägsparken.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  


 Stationspersonal 1890-tal.  Stationen i Korsberga ca 1900.

 Stationen i Korsberga 1910.

 Stationspersonal 1910.
 Stationen i Korsberga år 1916.  Godsmagasinet.
 Stationshuset i Korsberga 1934.  Spårområdet Korsberga.
 Stationen i Korsberga 1940-tal.  Påstigning ca 1946.
 Järnvägskorsningen vid Korsberga.  Lok vid Korsberga station.
 Stationen i Korsberga 1950-tal.  Stationsområdet i Korsberga 1956.
 Bomfällning i Korsberga.  Bildressin öster om Korsberga.
 Korsberga stationshus 1960-talet.  Infarten till Korsberga österifrån.
 Stationsområdet i Korsberga på 1960-talet  Sista rälsbussen 1961.
 Stationen i Korsberga 1967.  Korsberga godsmagasin 1999.
 Stationshuset i Korsberga 1997.  Dasset 1999.

Visa alla 24 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Platser

Copyright © 2019 Stig Andersson