Hjo Stenstorps Järnväg

Korsberga    


Bild:Stationshuset i Korsberga 1934.

Stationshuset i Korsberga 1934.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  


 Stationspersonal 1890-tal.  Stationen i Korsberga ca 1900.
 Stationen i Korsberga 1910.  Stationspersonal 1910.
 Stationen i Korsberga år 1916.  Godsmagasinet.

 Stationshuset i Korsberga 1934.

 Spårområdet Korsberga.
 Stationen i Korsberga 1940-tal.  Påstigning ca 1946.
 Järnvägskorsningen vid Korsberga.  Lok vid Korsberga station.
 Stationen i Korsberga 1950-tal.  Stationsområdet i Korsberga 1956.
 Bomfällning i Korsberga.  Bildressin öster om Korsberga.
 Korsberga stationshus 1960-talet.  Infarten till Korsberga österifrån.
 Stationsområdet i Korsberga på 1960-talet  Sista rälsbussen 1961.
 Stationen i Korsberga 1967.  Korsberga godsmagasin 1999.
 Stationshuset i Korsberga 1997.  Dasset 1999.

Visa alla 24 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Korsberga

Copyright © 2019 Stig Andersson