Hjo Stenstorps Järnväg

Korsberga    


Bild:Stationsområdet i Korsberga 1956.

Korsberga stationsområde 1956. Stationshuset syns till höger, ovanför mitten av bilden och godsmagasinet strax nedanför. Den ljusa byggnaden vid godsmagasinet är Konsum. När Konsum uppfördes så byggdes det lilla godsmagasinet ut. Utbyggnaden märks tydligt på takteglets avvikande färg. Järnvägsparken, som låg till vänster om stationshuset, är borta. Där är den sk. parkvillan byggd. Stickspåret som försvinner nedåttill höger i bilden gick till grustaget vid Korsberga Kullar.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  


 Stationspersonal 1890-tal.  Stationen i Korsberga ca 1900.
 Stationen i Korsberga 1910.  Stationspersonal 1910.
 Stationen i Korsberga år 1916.  Godsmagasinet.
 Stationshuset i Korsberga 1934.  Spårområdet Korsberga.
 Stationen i Korsberga 1940-tal.  Påstigning ca 1946.
 Järnvägskorsningen vid Korsberga.  Lok vid Korsberga station.
 Stationen i Korsberga 1950-tal.

 Stationsområdet i Korsberga 1956.

 Bomfällning i Korsberga.  Bildressin öster om Korsberga.
 Korsberga stationshus 1960-talet.  Infarten till Korsberga österifrån.
 Stationsområdet i Korsberga på 1960-talet  Sista rälsbussen 1961.
 Stationen i Korsberga 1967.  Korsberga godsmagasin 1999.
 Stationshuset i Korsberga 1997.  Dasset 1999.

Visa alla 24 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Korsberga

Copyright © 2018 Stig Andersson