Hjo Stenstorps Järnväg

Korsberga    


Bild:Stationspersonal 1890-tal.

Korsberga 1890-talet. Fv. mjölnaren Kronlund i Karthagens kvarn, handelsbiträde Strandbäck (hos handlare Linder i Korsberga), konduktör Nordblom, Lars Johan Andersson i Hamrum , troligen Nygren, flickan Wilma Hellström, kommunister Lampa, stationsinspektor J E Ahlström, handlare LJ Tihlén, skolläraren i Klämmesbo?, lokförare LJ Hedin, stationskarl Persson, okänd

Foto : Okänd. FFK,s samlingar  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Stationen i Korsberga omkring 1900.

Foto : Gammalt vykort  

Visa större bild

Bild:Stationen i Korsberga 1910.

Korsberga station med stationspersonal. Året är ca 1910. Längst bort, till höger om spåret, skymtar en skivsignal. Dvs en föregångare till semaforen. Till vänster syns en del av järnvägsparken.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

Bild:Stationspersonal 1910.

Korsberga stationspersonal 1910.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

Bild:Stationen i Korsberga  år 1916.

Korsberga station år 1916. På stationsplanen har en LUX-lampa monterats. Lampan som drevs med fotogen hissades upp i stolpen med en lina.

Foto : Okänd  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Godsmagasinet

Foto : Okänd  

Visa större bild

Bild:Stationshuset i Korsberga 1934.

Stationshuset i Korsberga 1934.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

Bild:Spårområdet Korsberga.

Korsberga station i mitten eller slutet på 1930-talet. Stationshuset skymtar till vänster om spåren. Godsmagasinet, som ännu inte är tillbyggt, ligger snett emot stationshuset på andra sidan spåren. Bortom godsmagasinet syns stickspåret som gick till grustaget vid Korsberga kullar. Hitom stationshuset ligger den dåvarande järnvägsparken. Parken bebyggdes på 1940-talet.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Stationen i Korsberga 1940-tal.

Korsberga station på 1940-talet med ånglok och rälsbuss.

Foto : Okänd. FFK,s samlingar  

Bild:Påstigning ca 1946.

Påstigning ca 1946

Foto : Anita Fricks samlingar  

Bild:Järnvägskorsningen vid Korsberga.

Östra järnvägskorsningen. 1940-tal?

Foto : Okänd. FFK,s samlingar  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Lok vid Korsberga station

Foto : Okänd  

Visa större bild

Bild:Stationen i Korsberga 1950-tal.

Klockan är ca 12.50 och solen står högt på en delvis molnig himmel en sommardag på 1950-talet. Rälsbussen med avgångstid 12.29 från Hjo har nått fram till Korsberga. Två släpvagnar för gods är kopplade till bussen. Strax skall resan fortsätta från Korsberga mot Stenstorp där man är framme 13.25

Foto : Okänd  

Bild:Stationsområdet i Korsberga 1956.

Korsberga stationsområde 1956. Stationshuset syns till höger, ovanför mitten av bilden och godsmagasinet strax nedanför. Den ljusa byggnaden vid godsmagasinet är Konsum. När Konsum uppfördes så byggdes det lilla godsmagasinet ut. Utbyggnaden märks tydligt på takteglets avvikande färg. Järnvägsparken, som låg till vänster om stationshuset, är borta. Där är den sk. parkvillan byggd. Stickspåret som försvinner nedåttill höger i bilden gick till grustaget vid Korsberga Kullar.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Bomfällning i Korsberga.

Foto : Okänd  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

SJ:s bildressin vid Korsberga tegelbruk öster om Korsberga i maj 1961. Enligt reportage i Hjo Tidning var dressinen byggd av en Cadillac årsmodell 1925.

Foto : Lennart Karlssons fotosamlingar  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Korsberga stationshus på 1960-talet.

Foto : Gammalt vykort  

Visa större bild

Bild:Infarten till Korsberga österifrån.

Infarten till Korsberga österifrån. 1960-talet.

Foto : Henry Friberg  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Stationsområdet i Korsberga sett från öster på 1960-talet.

Foto : Bo Gyllenberg  

Visa större bild

Bild:Sista rälsbussen 1961.

Sista rälsbussen år 1961 på väg ut från Korsberga mot Stenstorp.

Foto : Sven Jansson  

Bild:Stationen i Korsberga 1967.

Korsberga station hösten 1967. Trafiken har just lagts ner och stationshuset står tomt. Om några månader skall rälsen rivas. Clas Swendsén har med sin rälsgående Lambretta stannat till för att föreviga den före detta stationen.

Foto : Claes Swendsén  

Bild:Korsberga godsmagasin 1999.

Godsmagasinet i Korsberga 1999. Sedan dess har en viss renovering skett.

Foto : Stig Andersson  

Bild:Stationshuset i Korsberga 1997.

Korsberga stationshus år 1997.

Foto : Stig Andersson  

Bild:Dasset 1999.

Dasset som uppfördes vid Korsberga järnvägssation på 1950-talet ersatte en tidigare byggnad av liknande utseende. Efter järnvägens nedläggning flyttades dasset till Korsberga bygdegård där det ännu står kvar, tomt och öde. Motsvarande hus kan ses vid exempelvis Vretens och Mofalla stationer.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson