Hjo Stenstorps Järnväg

Hultabäcken    


Bild:Bron över Hultabäcken.

Bron över Hultabäcken i februari 2005.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Broar

Copyright © 2018 Stig Andersson