Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo lokstall    


Bild:Lokstallet i Hjo 1967.

Hjo lokstallar. Byggnaden till höger, nu riven, var en verkstad. Lokstallarna togs i bruk 1923.

Foto : Claes Swendsén  


 Lokstallet i Hjo 1940-talet.  Lokstallet i Hjo 1957.
 Hjo gamla lokstall 1961.  Hjo gamla lokstall 1961.

 Lokstallet i Hjo 1967.

 Gamla lokstallarna 1967
 Lokstallet i Hjo 1997-98.  

Visa alla 7 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Lokstall

Copyright © 2018 Stig Andersson