Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo lokstall    


Bild:Lokstallet i Hjo 1940-talet.

Lokstallet i Hjo med lok Nr 10.

Foto : Okänd  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Lokstallet i Hjo 1957. Till höger syns den nu rivna verkstadsbyggnaden.

Foto : Karl-Erik Froh  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Hjo gamla lokstall 1961. Användes då som bussgarage.

Foto : Hjo hembygdsförenings samliongar  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Hjo gamla lokstall 1961. Användes då som bussgarage.

Foto : Hjo hembygdsförenings samliongar  

Visa större bild

Bild:Lokstallet i Hjo 1967.

Hjo lokstallar. Byggnaden till höger, nu riven, var en verkstad. Lokstallarna togs i bruk 1923.

Foto : Claes Swendsén  

Bild:Gamla lokstallarna 1967

Året är 1967 och de gamla lokstallarna i Hjo används som bussgarage.

Foto : Claes Swendsén  

Bild:Lokstallet i Hjo 1997-98.

Lokstallarna i Hjo vintern 1997-98.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson