Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo    


Bild:Bangården i Hjo på 1920-talet.

Bilden är tagen på 1920-talet från perrongen vid stationshuset i Hjo. Till vänster syns en del av godsmagasinet. Borta till höger ligger lokstallarna och i mitten till höger går spåret ner till hamnen.

Foto : Okänd  


 Stationhuset i Hjo.  Stationshuset i Hjo ca 1920.
 Stationen i Hjo 1937.  Stationshuset i Hjo 1930-talet.
 Stationshuset i Hjo 1950-talet.  Stationen i Hjo.
 Stationshuset i Hjo.  Stationsområdet i Hjo 1940-talet.
 Stationen i Hjo.  Hamnen i Hjo med HSJ 9.
 Hotell Bellevue.  Gamla Hotell Bellevue.
 Hamnen i Hjo 1900.  Vy från hamnbryggan i Hjo.
 Hamnen i Hjo.  Hamnen i Hjo.
 Hamnspåret i Hjo.  Sågen vid Hjo.
 Spårområdet i Hjo 1920-talet.  Stationsområdet i Hjo.
 Hjo godsmagasinet i modell.  Hjo godsmagasinet interiör.

 Bangården i Hjo på 1920-talet.

 Bolagshuset i Hjo.
 Vändskivan i Hjo.  Hamnen i Hjo ca 1950.
 Hamnbryggan i början på 1950-talet.  På väg mot Stenstorp 1957.
 Hamnspåret i Hjo år 1957.  Järnvägskorsningen vid Hjo bangård.
 Hamnbryggan.  Bangården i Hjo på 1960-talet.
 Hamnbryggan.  Interiör från stationen i Hjo.
 Sista godståget från Hjo.  Hjo station på 1960-talet.
 Stationshuet i Hjo på 1960-talet.  Rivningen av stationshuset i Hjo 1970.
 Rivningen av stationshuset i Hjo 1970.  Rivningen av stationshuset i Hjo 1970.
 Stationshuset i Hjo.  Bangården Hjo 1967.
 Utfarten 1967.  Loket i Hjo hamn 1997.

Visa alla 44 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Hjo

Copyright © 2019 Stig Andersson