Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo    


Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Stationshuset sett från söder.

Foto : Gammalt vykort  

Visa större bild

Bild:Stationshuset i Hjo ca 1920.

Stationshuset i Hjo omkring 1920.

Foto : Okänd  

Bild:Stationen i Hjo 1937.

Hjo järnvägsstation år 1937. Flygfotot är taget från öster.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Stationshuset i Hjo 1930-talet.

Stationshuset i Hjo i slutet på 1930-talet

Foto : Gammalt vykort  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Stationshuset i Hjo i början på 1950-talet.

Foto : Lennart Karlssons fotosamlingar  

Visa större bild

Bild:Stationen i Hjo.

Hjo järnvägsstation.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

Bild:Stationshuset i Hjo.

Stationshuset i Hjo från sydost.

Foto : Okänd  

Bild:Stationsområdet i Hjo 1940-talet.

Stationsområdet i Hjo som det såg ut i slutet på 1940-talet. Stationshuset till höger om mitten. Snett upp till vänster om detta syns godsmagasinet samt lokstallet och verkstadsbyggnaden.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Stationen i Hjo.

Stationshuset i Hjo.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Hamnen i Hjo med HSJ 9.

Hamnbryggan i Hjo med HSJ 9. Till höger ligger ångfartyget Trafik.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Hotell Bellevue.

Gamla Hotell Bellevue brann ned hösten 1932. Järnvägsstationen i Hjo låg till vänster utanför bilden. Spåren går ner till hamnen.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Gamla Hotell Bellevue.

Gamla Hotell Bellevue brann ned hösten 1932. Järnvägsstationen låg till höger utanför bilden. Spåren går ner till hamnen.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Hamnen i Hjo 1900.

Hjo Hamnbrygga med hamnspåren i början på 1900-talet.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Vy från hamnbryggan i Hjo.

Året är 1915. Vykortsfotografen står på hamnbryggan och har riktat sin kamera mot järnvägsstationen och Hotell Bellevue.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Hamnen i Hjo.

Hjo Hamn.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Hamnen i Hjo.

Hjo hamn med hamnspåren omkring 1900. Badpaviljongen till vänster byggdes 1881 och tillhörde Hjo Vattenkuranstalt. Den revs i början på 1900-talet.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Hamnspåret i Hjo.

Hamnspåret. Till vänster går spåren ner till hamnpiren. Huset rakt fram är hamnkontoret.

Foto : Okänd  

Bild:Sågen vid Hjo.

Sågen vid Hjo på 1890-talet. Hit gick ett spår för virkestransporter.

Foto : Okänd  

Bild:Spårområdet i Hjo 1920-talet.

Stations och spårområdet i Hjo på 1920-talet. Stationshuset ses till vänster om mitten. Däröver bangården med godsmagasinet. I mitten ses Hotell Bellevue och spåret som gick ned till hamnen. Spåret som gick ned mot nuvarande parkeringsplatsen i hamnen syns också. På det spåret och på hamnspåret står ett antal vagnar uppställda.

Foto : Gammalt vykort  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Stationsområdet i Hjo.

Foto : Gammalt vykort  

Visa större bild

Bild:Hjo godsmagasinet i modell.

Modell av godsmagasinet i Hjo. Tillverkad av Jan Lund Tibro.

Foto : Stig Andersson  

Bild:Hjo godsmagasinet interiör.

Interiör från godsmagasinet i Hjo

Foto : Okänd  

Bild:Bangården i Hjo på 1920-talet.

Bilden är tagen på 1920-talet från perrongen vid stationshuset i Hjo. Till vänster syns en del av godsmagasinet. Borta till höger ligger lokstallarna och i mitten till höger går spåret ner till hamnen.

Foto : Okänd  

Bild:Bolagshuset i Hjo.

Bolagshuset i Hjo. Huset som låg på Floragatan uppfördes av HSJ vid järnvägens tillkomst år 1873 och revs 1908. Sju familjer bodde där samtidigt. Översta våningen var reserverad för övernattning av personal.

Foto : Okänd  

Bild:Vändskivan i Hjo.

Vändskivan låg söder om stationshuset.

Foto : Jan-Olof Larsson  

Bild:Hamnen i Hjo ca 1950.

Hamnen i Hjo ca 1950. Lastbilarna har gjort sitt intåg och kommer snart att ta över. Men än går ångaren Trafik och skutorna på Vättern och en stor del av godset transporteras ännu med järnväg.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Hamnbryggan i början på 1950-talet.

Hamnbryggan i Hjo i början på 1950-talet. En av SJ:s rälsbussar har kört ut på hamnbryggan för att hämta passagerare från ångfartyget Trafik.

Foto : Del av gammalt vykort  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Passerar Stenestams i Hjo på väg mot Stenstorp år 1957.

Foto : Karl-Erik Froh  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Hamnspåret i Hjo år 1957. Till höger ligger galeasen Klippen Hjo, vilken ägdes av Bröderna Larssons skutor i Hjo och Brandstorp. Klippen byggdes i Tyskland på 1860-talet och höggs upp i Stockholm på 1970-talet.

Foto : Karl-Erik Froh  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Järnvägskorsningen vid Hjo bangård 1957. I Bakgrunden syns Hjo spritfabrik.

Foto : Karl-Erik Froh  

Visa större bild

Bild:Hamnbryggan.

Hamnbryggan i Hjo omkring 1960.

Foto : Gammalt vykort  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Bangården i Hjo på 1960-talet. Till höger syns det gamla lokstallet.

Foto : Bo Gyllenberg  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Hamnbryggan i Hjo.

Foto : Del av gammalt vykort  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Interiör från stationen i Hjo på 1960-talet.

Foto : Hjo hembygdsförenings samliongar  

Visa större bild

Bild:Sista godståget från Hjo.

Sista godståget från Hjo avgår kl 11.45 den 31 augusti 1967 draget av Z4p Nr 257. Lokförare var Harry Brunstedt från Stenstorp.

Foto : Okänd  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Hjo stationshus på 1960-talet.

Foto : Okänd  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Stationshuset i Hjo på 1960-talet.

Foto : Hjo hembygdsförenings samliongar  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Rivningen av stationshuset i Hjo 1970.

Foto : Hjo hembygdsförenings samliongar  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Rivningen av stationshuset i Hjo 1970.

Foto : Hjo hembygdsförenings samliongar  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Rivningen av stationshuset i Hjo 1970.

Foto : Hjo hembygdsförenings samliongar  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Stationshuset i Hjo

Foto : Stig Anderssons samlingar  

Visa större bild

Bild:Bangården Hjo 1967.

Hjo bangård från norr. Året är 1967.

Foto : Claes Swendsén  

Bild:Utfarten 1967.

Spåret ut från Hjo bangård. År 1967.

Foto : Claes Swendsén  

Bild:Loket i Hjo hamn 1997.

Lok och vagnar i Hjo hamn 1997. Loket har ställts upp som minnesmärke och har ej trafikerat banan Hjo-Stenstorp.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson