Hjo Stenstorps Järnväg

Fridene stationsföreståndare    


Bild:Anders Wedberg.

Anders Wedberg. Stationsföreståndare i Fridene 1884-1897.

Foto : Okänd  

Bild:Per Adolf Hempel

Per Adolf Hempel. Stationsföreståndare Fridene 1901 - 1928.

Foto : P-E Ponténs samlingar  

Bild:Carl Olof Ahlander

Carl Olof Ahlander. Stationsföreståndare Fridene 1931 - 1946.

Foto : Okänd  

Bild:Hanna Linnea Valborg Sandgren.

Hanna Linnea Valborg Sandgren. Platsvakt i Fridene från 1946.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson