Hjo Stenstorps Järnväg

Fridene    


Bild:Infarten från öster.

Infarten till Fridene från öster.

Foto : Gammalt vykort  


 Stationen i Fridene 1902.  Fridene station.
 Fridene station.

 Infarten från öster.

 Fridene station.  Materiel till Vätternvattenledningen.
 Brevbärarlinjer utgick från Fridene station.  Fridene station på 1960-talet.
 Fridene stationshus 1960.  Fridene stationshus 1960.
 Godsmagasinet i Fridene 1960.  Fridene station.
 Fridene station.  Banarbetare Fridene.
 Resande vid Fridene station.  Fridene station.
 Banarbetere vid Fridene.  Fridene station.
 Banan vid Fridene.  Stationshuset i Fridene 1967.
 Stationshuset i Fridene 2003.  

Visa alla 21 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Fridene

Copyright © 2019 Stig Andersson