Hjo Stenstorps Järnväg

Ekedalens mejeri    


Bild:Mejeriet vid Ekedalen.

Huset till vänster som inrymde ett mejeri och en speceriaffär efter att tidigare ha varit snickerifabrik brann ner efter att ett lok antänt byggnaden..

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson