Hjo Stenstorps Järnväg

Dala kvarn    


Bild:Dala kvarn.

Dala Motorkvarn ca 1917. Tändkulemotorn fanns i den lilla utbyggnaden framtill. Järnvägen gick bakom byggnaderna.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson