Hjo Stenstorps Järnväg

Bredegårdens kalkbruk    


Bild:Loket N&H 269.

Loket Nydqvist & Holm AB Nr 296/1889 "Rapp". Lokförare Knut Ekström. Loket användes vid Övertorps och Bredegårdens kalkbruk.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bredegårdens kalkbruk

Copyright © 2018 Stig Andersson