Hjo Stenstorps Järnväg

Blikstorp    


Bild:Lok 5/2 på järnvägsbron i Blikstorp.

Lok nr 5/2 Guldkroken passerar järnvägsbron över Tidan vid Blikstorp.

Foto : Gammalt vykort  


 Dammen vid Blikstorp.  Järnvägsbron i Blikstorp.
 Stationshuset i Blikstorp 1940-tal.  Blikstorp i början på 1930-talet.
 Banvaktstugan vid Blikstorp.  Stationsområdet i Blikstorp 1956.
 Stationshuset i Blikstorp på 1950-talet.  Stationshuset i Blikstorp 1967.
 Stationshuset i Blikstorp 1990-talet.  Järnvägsbron i Blikstorp 1967.
 Blikstorp station på 1960-talet.  Blikstorps gamla stationshus.
 Blikstorps station 1960.  Godståg vid Blikstorp 1960.

 Lok 5/2 på järnvägsbron i Blikstorp.

 Järnvägsbron i Blikstorp 1997.
 Järnvägsbron i Blikstorp 2005.  

Visa alla 17 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Blikstorp

Copyright © 2018 Stig Andersson