Hjo Stenstorps Järnväg

Blikstorp    


Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Dammen med östra kvarnen vid Blikstorp år 1886. På andra sidan dammen låg ytterligare en kvarn. Från Blikstorps station gick ett spår fram till de båda kvarnarna. På spåret står några godsvagnar.

Foto : Lidwall Tidaholm  

Visa större bild

Bild:Järnvägsbron i Blikstorp.

Utfarten från Blikstorp västerut. I förgrunden bron över Tidan. Längst bort på höger sida om järnvägen syns banvaktstugan.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Stationshuset i Blikstorp 1940-tal.

Det nybyggda stationshuset i Blikstorps på 1940-talet.

Foto : Okänd  

Bild:Blikstorp i början på 1930-talet.

Blikstorp på i början på 1930-talet. Till vänster på bilden syns några järnvägsvagnar. Järnvägen fortsätter diagonalt upp till bildens övre högra hörn. Till höger ligger kraftverket och kvarnen och till vänster sågen och snickerifabriken. Stationshusets tak skymtar bakom husen till vänster. Huset revs på 1940-talet då den nya stationen byggdes. Nedanför vägkorsningen, ovanför bildens mitt, syns banvaktstugan.

Foto : Okänd  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Banvaktstugan vid Blikstorp på 1950-talet.

Foto : Gammalt vykort  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Blikstorps stationsområde 1956. Stickspåret som går ut till höger gick till ammunitionsfabriken Tidaverken och till sågen. Byggnaden till vänster är Svenska Lyxmöbelfabriken som ingick i "Rittfeldtsimperiet".

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

Visa större bild

Bild:Stationshuset i Blikstorp på 1950-talet.

Stationshuset i Blikstorp på 1950-talet.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

Bild:Stationshuset i Blikstorp 1967.

Stationshuset i Blikstorp 1967.

Foto : Claes Swendsén  

Bild:Stationshuset i Blikstorp 1990-talet.

Stationshuset i Blikstorp på 1990-talet.

Foto : Stig Andersson  

Bild:Järnvägsbron i Blikstorp 1967.

Bron över Tidan i Blikstorp 1967. Till höger i bakgrunden skymtar stationshuset. I bildens mitt syns Svenska Lyxmöbelfabriken. Byggnaden är nu borta.

Foto : Claes Swendsén  

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Blikstorps station på 1960-talet.

Foto : Bo Gyllenberg  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Blikstorps gamla stationshus. Huset flyttades när det nya stationshuset byggdes och används nu som bostadshus.

Foto : Bo Gyllenberg  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Blikstorps station 1960.

Foto : Bo Gyllenberg  

Visa större bild

Klicka för att visa en större bild.
Bilden visas i ett nytt fönster/flik.

Godståg vid Blikstorp 1960. Under banans sista tid drogs godstången av lokomotorer med littera Z4p. De tre sista vagnarna i tåget är uppkörda på s.k. överföringsvagnar. Dvs vagnar som gjorde det möjligt att köra normalspåriga vagnar på smalspåret.

Foto : Bo Gyllenberg  

Visa större bild

Bild:Lok 5/2 på järnvägsbron i Blikstorp.

Lok nr 5/2 Guldkroken passerar järnvägsbron över Tidan vid Blikstorp.

Foto : Gammalt vykort  

Bild:Järnvägsbron i Blikstorp 1997.

Järnvägsbron över Tidan 1997.

Foto : Stig Andersson. Hösten 1997  

Bild:Järnvägsbron i Blikstorp 2005.

Den gamla järnvägsbron över Tidan finns ännu kvar och används i dag som gångbro.

Foto : Stig Andersson. Februari 2005.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson