Hjo Stenstorps Järnväg

Banmästare    


Bild:Per Alfred Hall.

Per Alfred Hall

Foto : Okänd. FFK,s samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson