Hjo Stenstorps Järnväg

Ösan Vreten    


Bild:Resterna av bron vid Vreten.

Endast betongfundamenten återstår av järnvägsbron över Ösan vid Vreten.

Foto : Stig Andersson. Februari 2005.  

 Åter  till: Broar

Copyright © 2018 Stig Andersson