Hjo Stenstorps Järnväg

Ödegårdens kalkbruk    


Bild:Lokstallet vid Ödegården 1910.

Loken samlade utanför lokstallet vid Ödegårdens kalkbruk. Från vänster: NH295?, MV68 och NH80. Året är ca 1910.

Foto : Okänd  


 Lokstallet vid Ödegården 1910.

 Övre banan vid Ödegårdens kalkbruk.
 Undre banan vid Ödegårdens kalkbruk.  Lokstallet 2000.

Visa alla 4 bilderna på samma sida  

 Åter  till: Odegården

Copyright © 2018 Stig Andersson