Hjo Stenstorps Järnväg

Bevarade spåranläggningar    


Hamnspåren i Hjo
De enda järnvägsspår som i dag finns kvar är delar av spåren på hamnpiren i Hjo.

Spåren som under årens lopp har förändrats kan ses på de gamla bilderna från Hjo.

Uppställt lok med vagnar
På ett av hamnspåren i Hjo står i dag uppställt ett lok och några vagnar som skall minna om järnvägstiden. Loket har dock aldrig trafikerat HSJ-banan. En av vagnarna har dock anknytning till Hjo. Den är tillverkad 1884 på Hjo Mekaniska Werkstad.


Copyright © 2018 Stig Andersson