Hjo Stenstorps Järnväg

Bevarad materiel    


Materiel
 
Följande känt materiel från HSJ finns bevarat.
 

Hjo Stationsklocka Från Hjo station. Verket saknas. Finns hos Hjo museum.
HSJ Loklampa Från loket "Guldkroken". Finns hos Hjo museum.
Korsberga Stationsklocka Troligtvis från Korsberga station. Privat ägare i Fridenetrakten.

Copyright © 2018 Stig Andersson